หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
รูปภาพหลวงพ่อ

 
 


  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
พระราชโอรส และพระราชธิดากราบนมัสการหลวงพ่อพุธ ที่วัดป่าสาลวัน

 
  ภาพก่อนนี้ | รวมรูปภาพหลวงพ่อ | ภาพต่อไป