หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
รูปภาพหลวงพ่อ

 
 


  โรงอาหาร ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอยู่จำพรรษาที่ ๔๗-๔๘
 
  ภาพก่อนนี้ | รวมรูปภาพหลวงพ่อ | ภาพต่อไป