หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
รูปภาพหลวงพ่อ

 
 


  หลวงพ่อถ่ายที่วัดป่าสุทธาวาสตอนอายุ ๕๐ กว่า
 
  ภาพก่อนนี้ | รวมรูปภาพหลวงพ่อ | ภาพต่อไป