หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พระเครื่อง ฯ ซึ่งสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆษิตารามสร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙ เหตุคือเมื่อท่านจาริกไปพระตะบอง เจ้าเขมรองค์หนึ่งที่เลื่อมใสท่าน ได้ขอให้ท่านสร้างพระเครื่องไว้เป็นที่ระลึก เมื่อท่านกลับมาจึงลงมือสร้างพระสมเด็จฯ ขึ้นมีราว ๗๓ แบบ มีผู้ศรัทธามาช่วยออกแบบโดยอาศัยเค้าแบบพระเครื่องที่ทรงกิติคุณมาก่อน เช่นพระนางพระยา พระขุนแผน พระกำแพงเม็ดขนุน เรียกว่า "พระสมเด็จพุฒาจารย์" มักเรียกย่อว่า "พระสมเด็จ ฯ" ต่อมาท่านได้คิดแบบขึ้นใหม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมายถึงอริยสัจ ๔ นายเทศ บ้านถนนดินสอ เป็นผู้แกะแบบถวายแต่ไม่งดงาม ต่อมาเจ้าวังหลังองค์หนึ่งซึ่งประจำอยู่ในช่าง ๑๐ หมู่ ได้แก้ไขแบบให้งามขึ้น ที่สุดหลวงวิจารณ์เจียรนัยช่างทองหลวงในราชสำนัก พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แกะพิมพ์ถวายได้ลักษณะงามมาก กว้าง ๑ นิ้ว ยาว ๑.๕๐ นิ้ว เรียกว่า "พิมพ์ทรงนิยม" โดยถือเกณฑ์ฐาน ๓ ชั้น หมายถึงองค์ไตรสรณาคม มี ๔ แบบคือ ๑.พิมพ์ใหญ่ ๒.พิมพ์เจดีย์ ๓.พิมพ์ฐานแซม ๔.พิมพ์ปรกโพธิ์

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
วัดระฆัง
เนื้อวัตถุที่ใช้สร้างพระสมเด็จฯ นั้น ประกอบด้วยข้าวสุกจากบิณฑบาต ปูนขาวชนิดเปลือกหอย กล้วยหอมจันทร์และกล้วยน้ำ น้ำมันตั้งอิ้ว อาหารสำรวมบางอย่าง และมีของวิเศษผสมให้เกิดอาถรรพ์กฤตยาคมอีกคือ เกษรดอกไม้ ขี้ธูปในพระอุโบสถ ปูนขาวที่ใช้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ผงไตรเภทและที่สะสมไว้จากการเรียนอักขระขอมไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ครั้งท่านเป็นเณรรวม ๗ บาตร น้ำมันจันทน์ที่ปลุกแล้ว ๑ โถใหญ่กับผงวิเศษ ๕ ประการคือ ผงอิธเจ ให้คุณทางเมตตามหานิยมและความมีสง่าราศรี ผงปถมังให้คุณทางอยู่ยงคงกะพัน จังงัง ล่องหน ป้องกันและจำกัดภูติปีศาจและคุณไสย มีเมตตามหานิยมด้วย ผงมหาราชให้คุณทางมหานิยม อยู่ยงคงกะพันชาตรี จังงังกำบัง อำนาจตบะเดชะ ผงพุทธคุณ ให้คุณทางเมตตามหานิยมอย่างสูง ให้ความศรีสง่าและแคล้วคลาด ผงตรีนิสิงเหให้คุณทางเมตตามหานิยม แคล้วคลาด คงกะพันชาตรี ป้องกันและถอนคุณไสย และทำน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ต่าง ๆ

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
นอกจากที่กล่าวพระสมเด็จฯ ยังทรงคุณวิเศษที่เกิดจากอำนาจการปลุกเสก ด้วยพระคาถา "ชินบัญชรสูตร" ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้รจนาขึ้นเองเป็นปัฏฐยาวัตฉันท์ภาษามคธ พระสมเด็จฯ เป็นพระเครื่องชั้นยอด ทรงคุณวิเศษพร้อมทุกด้าน เช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาด คงกะพัน มีอำนาจตบะเดชะ ป้องกันคุณไสยเขี้ยวเล็บงาสัตว์ เป็นสื่อนำความสุขความเจริญความเป็นศรีสง่ามาสู่ผู้ใช้ถือว่า ผู้ใช้พระสมเด็จฯ ติดตัวจะไม่ถึงแก่ชีวิตด้วยการตายโหง

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
กลับหน้าหลัก