หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
งานพระราชทานเพลิงศพ

 
 


  เวลา ๑๔.๐๐ น. หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโนเป็นประธานนำโกศของหลวงพ่อจากวิหารมาขึ้นเมรุ
 
  รวมรูปงานพระราชทานเพลิงศพ | ภาพต่อไป