หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
งานพระราชทานเพลิงศพ

 
 


  เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งมาถึงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพระราชทานเพลิงศพ
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 
  ภาพก่อนนี้ | รวมรูปงานพระราชทานเพลิงศพ | ภาพต่อไป