หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
งานพระราชทานเพลิงศพ

 
 


  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับฟังคำถวายรายงาน ณ พลับพลาที่ประทับ
 
  ภาพก่อนนี้ | รวมรูปงานพระราชทานเพลิงศพ | ภาพต่อไป