หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
งานพระราชทานเพลิงศพ

 
 


  พระเถระผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาทิเช่น พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) วัดป่าบ้านตาด, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดป่าอรัญบรรพต, หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่, หลวงปู่หลวง, หลวงพ่อมหาเพิ่ม วัดถ้ำไตรรัตน์
 
  ภาพก่อนนี้ | รวมรูปงานพระราชทานเพลิงศพ | ภาพต่อไป