หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
งานพระราชทานเพลิงศพ

 
 


  พระเถระผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาทิเช่น พระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส (ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช)
พระอุดมญาณโมลี วัดสัมพันธ์วงศ์, หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล, พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน, หลวงตาสมาน ชิตสาโร วัดป่าศรัทธารวม

 
  ภาพก่อนนี้ | รวมรูปงานพระราชทานเพลิงศพ | ภาพต่อไป