หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
งานพระราชทานเพลิงศพ

 
 


  พระธาตุเก็บไว้ในโกศสีเขียวทรงสูง ส่วนอังคาร(ขี้เถ้า)เก็บไว้ในโกศสีขาว
 
  ภาพก่อนนี้ | รวมรูปงานพระราชทานเพลิงศพ