หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
ความคืบหน้าในการก่อสร้างบูรพาจารย์เจดีย์

การสร้างเจดีย์นี่นาน ๆ เราจะได้สร้างทีหนึ่ง เจดีย์นี่เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเจดีย์นี่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ มีพระธาตุครูบาอาจารย์ไว้ เราก็ไปกราบไปไหว้ ไปทำความระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือสร้างความรู้สึกให้เกิดความเย็น ความสบายให้เกิดความสุข ความรู้สึกของคนนี่เราจะสังเกตได้ อย่างเช่น ความรู้สึกในทางที่ดี มันก็ทำให้เกิดความสุข ความเย็นไปนาน บางทีก็หลายวัน หลายชั่วโมง ทีนี้เราจะสังเกตเทียบเคียงกับความรู้สึกที่ไม่ดีก็มี เช่น เกิดความเสียใจ บางทีก็หลายชั่วโมง บางทีก็หลายวันเหมือนกันนะ ความเสียใจนะ ความดีก็เหมือนกัน ความดีก็อยู่ไปหลายชั่วโมง อยู่ไปหลายวัน อยู่ไปหลายเดือน บางอย่างอยู่ไปหลายปี บางอย่างอยู่ไปหลายภพหลายชาติ เป็นอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นการสร้างเจดีย์ หรือบริจาคในการสร้างเจดีย์ จะทำเจดีย์ที่ไหนก็ตาม ถือว่าเป็นการสร้างถาวรวัตถุที่พี่น้อง ควรจะมีโอกาสได้สร้างหรือควรที่จะได้ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์หรือเพื่อเป็นกุศล ในตำราท่านบอกว่าได้บุญมาก สร้างเจดีย์ จึงขอเจริญพรเพื่อให้ทุก ๆ ท่านได้รับทราบและอนุโมทนา ถ้าท่านผู้ใดยังไม่ได้บริจาคสร้างเจดีย์บูรพาจารย์เอาไว้กราบไหว้บูชาในครั้งนี้ก็ขอเชิญไปทำบุญได้ทุก ๆ วัน ที่วัดป่าสาลวัน ก็จะมีตู้รับบริจาคไว้ที่ศาลาการเปรียญและที่วิหารทั้ง 2 แห่ง ก็ขอเจริญพรให้ท่านได้ไปบริจาคสมทบในการสร้างเจดีย์ต่อไป (คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย)

พระครูชัยเขตคณานุรักษ์ รองเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน
ภาพถ่ายเมื่อวันที่
๒๘ ธ.ค. ๔๓
ภาพถ่ายเมื่อวันที่
๒๘ ม.ค. ๔๔
ภาพถ่ายเมื่อวันที่
๒๘ ก.พ. ๔๔
ภาพถ่ายเมื่อวันที่
๒๙ มี.ค. ๔๔
ภาพถ่ายเมื่อวันที่
๒๙ เม.ย. ๔๔
ภาพถ่ายเมื่อวันที่
๓๑ พ.ค. ๔๔
ภาพถ่ายเมื่อวันที่
๕ ก.ค. ๔๔
ภาพถ่ายเมื่อวันที่
๕ ก.ย. ๔๔
ภาพถ่ายเมื่อวันที่
๕ ต.ค. ๔๔
ภาพถ่ายเมื่อวันที่
๒๑ พ.ย. ๔๔

กลับหน้าบูรพาจารย์เจดีย์