หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
หมวดที่ ๑ นิมนต์
นิมนต์พระ ต้องแจ้งล่วงหน้า
แจ้งกิจนิมนต์ให้ชัดเจน ว่าจะนิมนต์ไปเรื่องใด ที่ไหน เมื่อใด เวลาใดจะมารับ หรือให้พระไปเอง
นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ สวด หรือฉัน ในบ้าน ต้องจัดที่ฉันเครื่องใช้ ฯลฯ ให้พร้อม อย่าให้บกพร่อง และถูกต้องเอื้อเฟื้อต่อพระวินัย เช่น น้ำล้างเท้า น้ำฉัน ระวังอย่าให้มีตัวสัตว์ อาสนะต้องจัดให้สมควร ไม่ปูลาดด้วยผ้าขาว หากปูลาดด้วยเสื่อมากกว่า ๑ ผืน ให้ปูผืนทางตอนหัวแถวทับผืนท้ายแถวตามลำดับ
นิมนต์แสดงธรรม ต้องจัดให้พระนั่ง และอยู่สูงกว่าผู้ฟัง
ไม่นิมนต์เข้านั่งในสถานที่ไม่สมควรนั่ง เช่น ร้านเหล้า โรงโสเภณี
ไม่นิมนต์ไปรับบิณฑบาตในที่ที่ไม่ควรไป เช่น ตลาดสด ตลาดนัด
ไม่นิมนต์ไปพักในสถานที่อันไม่สมควรพัก เช่น โรงแรม
ไม่นิมนต์ให้ไปเที่ยวในสถานที่อันไม่สมควรเที่ยว เช่น สถานเริงรมย์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ สนามมวย

กลับหน้าหลัก