หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
งานพระราชทานเพลิงศพ

การพระราชทานเพลิงศพพระ นาน ๆ จะมีที ได้เผาพระสงฆ์ เพราะว่าพระสงฆ์ที่จะทรงเพศสมณมาจนถึง อายุขัยโดยเฉพาะหลวงพ่อพุธ เป็นพระเถระที่บรรพชาเป็นสามเณร และอุปสมบทเป็นพระ ก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทรงพระธรรมวินัยในทางพระศาสนา ทรงคุณธรรม มาจนถึงอายุขัย เมื่อเราพุทธบริษัทได้ไปทำบุญจะเป็นทำบุญประเภท ใดก็ตาม จะเป็นทำบุญร่วมงาน จะเป็นการออกโรงทาน จะเป็นการบริจาคสิ่งของใด ๆ ชื่อว่าเราสร้างกุศลให้กับตัวเอง เป็นอย่างมาก
เพราะว่าพระที่ถึงแก่มรณภาพในขณะที่ยังทรงสมณเพศอยู่นั้นหายาก มีอยู่แต่ว่าหาน้อย แต่ละรูป ๆ ที่จะมรณภาพ โดยสมณเพศนั้นไม่มากนัก ในจำนวน ๑๐๐ รูป จะอยู่จนถึงมรณภาพนั้น อาจไม่ถึง ๑๐ รูป ในจำนวน ๑๐๐๐ รูป จะอยู่จนถึงมรณภาพนั้น อาจไม่ถึง ๒๐ รูป
วันพระราชทานเพลิงศพ มีเรื่องที่แปลกที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่ง คือโดยปกติช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ฝนมันจะตกทุกวัน แม้วันที่ ๓๐ คืนวันที่ ๓๐ ก็ยังปรอยอยู่ แต่ว่าวันที่ ๓๑ พ.ค. ตลอดทั้งวันและทั้งคืนฝนไม่ตก งานนี้ผ่านไปด้วยดี คืนวันที่ ๑ มิ.ย. ตกตั้งแต่ ๒ ทุ่ม จนเกือบสว่าง อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่แม้แต่ดินฟ้าอากาศก็ยังให้โอกาสให้ความสะดวก ในวันที่ ๓๑ ถ้าฝนตกลงมา ประชาชนไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน เพราะเต็นท์ก็มีไม่พอ

เวลา ๑๔.๐๐ น. หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโนเป็นประธานนำโกศของหลวงพ่อจากวิหารมาขึ้นเมรุ
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง มาถึงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพระราชทานเพลิงศพ พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับฟังคำถวายรายงาน ณ พลับพลาที่ประทับ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระราชทานผ้าไตรบังสุกุล
พระเถระผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาทิเช่น พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) วัดป่าบ้านตาด, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดป่าอรัญบรรพต, หลวงปู่คำพอง ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่, หลวงปู่หลวง, หลวงพ่อมหาเพิ่ม วัดถ้ำไตรรัตน์
พระเถระผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาทิเช่น พระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส (ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช), พระอุดมญาณโมลี วัดสัมพันธ์วงศ์, หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล, พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา, หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน, หลวงตาสมาน ชิตสาโร วัดป่าศรัทธารวม
ข้าราชการผู้ใหญ่และภริยาที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
ประชาชนหลั่งไหลเข้าวางดอกไม้จันทน์
เวลา ๒๐.๐๐ น. ศิษยานุศิษย์ช่วยหามโลงศพหลวงพ่อมาไว้ที่เมรุชั่วคราวเพื่อเผาจริง
พระธรรมโสภณเก็บพระธาตุหลวงพ่อ ในเช้าวันรุ่งขึ้น
พระธาตุเก็บไว้ในโกศสีเขียวทรงสูง ส่วนอังคาร(ขี้เถ้า)เก็บไว้ในโกศสีขาว ขณะนี้พระธาตุหรืออัฐิธาตุของหลวงพ่อได้เก็บไว้ที่วัดป่าสาลวัน ที่วิหารชั้นล่าง ใส่ตู้เซฟเอาไว้ทั้งอัฐิธาตุทั้งเถ้าถ่านทุกอย่าง (ไม่สามารถมองเห็นเนื่องจากอยู่ในตู้เซฟ) เก็บไว้เพื่อรอการสร้างบูรพาจารย์เจดีย์แล้วก็จะทำพิธีบรรจุ ถ้าผู้ใดที่อยากจะกราบพระธาตุ ของท่านก็ไปได้