หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
พิธีวางศิลาฤกษ์

 
 


  หลวงตามหาบัวโปรย ข้าวตอกดอกไม้ เหรียญเงินและเหรียญทองลงในหลุมศิลาฤกษ์
 
  ภาพก่อนนี้ | รวมภาพพิธีวางศิลาฤกษ์ | ภาพต่อไป