บริษัท รีไวว่า จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตสื่อ  และหนังสือด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์