หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้
รูปภาพหลวงพ่อ
คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ ถวายพัดยศสมณศักดิ์ที่ พระราชสังวรญาณแด่องค์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส และพระราชธิดากราบนมัสการหลวงพ่อพุธ ที่วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กราบนมัสการหลวงพ่อพุธในงานฉลองอุโบสถวัดหนองจรเข้ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ถวายเครื่องสักการะแด่ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมวัดป่าสาลวัน
หลวงพ่อกราบนมัสการหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
หลวงพ่อใส่บาตรหลวงปู่เมตตาหลวงและพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวัดเกิด ๘ กุมภาพันธ์ .....
หลวงพ่อกราบนมัสการหลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรี จังหวัดสิงห์บุรี
หลวงพ่อกราบนมัสการหลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หลวงพ่อกับหลวงปู่ชา สุภทฺโท
หน้าเต็นท์พระชาวธิเบต ประเทศอินเดีย
เสาพระเจ้าอโศก เมืองสารนาถ
แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี
ท่าน้ำสระสรงน้ำของพระพุทธเจ้า วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์
มหาวิทยาลัยนาลันทา
กุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้า วัดเชตวัน
ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
หลวงพ่อ เพ่งกสิณ ณ ลุมพินีวัน ประเทศอินเดีย
ที่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
กุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
หลวงพ่อเดินทางขึ้นเขาคิชกูฏ ประเทศอินเดีย
หลวงพ่อ ณ ถ้ำสุกรขาตา กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย
หลวงพ่อ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย
หลวงพ่อ
หลวงพ่อแสดงธรรมที่วัดแสนสำราญ
หลวงพ่อเดินบิณฑบาตเมื่อครั้งอยู่ที่วัดแสนสำราญ
หลวงพ่อเดินบิณฑบาตเมื่อครั้งอยู่ที่วัดแสนสำราญ
ถ่ายภาพที่ศาลาวัดแสนสำราญ
จุดเทียนชัยทำพิธีพุทธาภิเษก
หลวงพ่อ
หลวงพ่อ
ทอดผ้าบังสุกุล
หลวงพ่อที่วัดแสนสำราญ
หลวงพ่อ
หลวงพ่อ
หลวงพ่อ
หลวงพ่อ
หลวงพ่อที่วัดป่าสาลวัน
หลวงพ่อ
หลวงพ่อ
หลวงพ่อ
หลวงพ่อ
หลวงพ่อ
หลวงพ่อกราบ บุษบกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุบูรพาจารย์ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอัฐิธาตุหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
หลวงพ่อ ถึงแก่มรณภาพที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
นายโยธิน เมธชนัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนพระองค์รดน้ำพระราชทานอาบศพ
เมรุชั่วคราว สำหรับถวายเพลิงศพหลวงพ่อพุธ ที่วัดป่าสาลวัน
ภาพมรณนิมิตที่หลวงพ่อให้ช่างภาพเขียนขึ้น
ภาพมรณนิมิตที่หลวงพ่อให้ช่างภาพเขียนขึ้น
ซุ้มประตูวัดอินทสุวรรณ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร หลวงพ่อพร้อมด้วยชาวบ้านโคกพุทราสร้าง เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอยู่สมัยเป็นสามเณร
วัดสระปทุม หรือวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอยู่จำพรรษาที่ ๑-๒
ซุ้มประตู วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอยู่จำพรรษาที่ ๓-๕ และ ๗-๑๒
ซุ้มประตู วัดเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอยู่จำพรรษาที่ ๖
ซุ้มประตู วัดแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอยู่จำพรรษาที่ ๑๓-๒๖
ซุ้มประตู วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอยู่จำพรรษาที่ ๒๗-๒๘
ศาลาการเปรียญ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอยู่จำพรรษาที่ ๒๙-๔๓, ๔๕ -๔๖, ๕๐ และ พรรษาที่ ๕๕-๕๗
กุฏิสงฆ์วัดป่าสาลวัน
กุฏิสงฆ์วัดป่าสาลวัน
กุฏิสงฆ์วัดป่าสาลวัน
กุฏิหลวงพ่อที่วัดป่าสาลวัน
ภายในกุฏิหลวงพ่อที่วัดป่าสาลวัน
เก้าอี้ที่หลวงพ่อนั่งประจำในกุฏิที่วัดป่าสาลวัน
ห้องนอนของหลวงพ่อที่วัดป่าสาลวัน
โรงอาหาร ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอยู่จำพรรษาที่ ๔๗-๔๘
ซุ้มประตูทางเข้าที่พัก วัดวะภูแก้ว
กุฏิหลวงพ่อ ที่วัดวะภูแก้ว
อุโบสถวัดป่าชินรังสี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอยู่จำพรรษาที่ ๔๙ และ ๕๑-๕๔
พระประธานภายในพระอุโบสถวัดป่าชินรังสี
ด้านหน้ากุฏิหลวงพ่อที่วัดป่าชินรังสี
หลวงพ่อ
หลวงพ่อถ่ายที่วัดป่าสุทธาวาสตอนอายุ ๕๐ กว่า (รูปหายาก)
สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดป่าสาลวัน
หลวงพ่อกับหลวงปู่สาม อกิญฺจโน
หลวงพ่อถ่ายที่วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อ
หลวงพ่อ

กลับหน้าชีวประวัติ