หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
ชม Video โอลิมปิก  ปักกิ่ง 2008 (Beijing 2008  Olympic Games)
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เชิญชม การ์ตูนแอนนิเมชั่น  เสี้ยวลิ้มยี่  (The Legend of Shaolin Kung Fu)
เชิญชม VDO น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
เชิญชม ประวัติศาสตร์การเมือง ตอน ปิดตำนานทักษิณ
เจ้าแม่กวนอิม
ชมตัวอย่างภาพยนตร์,หนัง
ฐานิยปูชา ๒๕๕๒
ฐานิยปูชา ๒๕๕๑
คลังเก็บรูปภาพ  ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1 สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา
  ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2 ค้นหาแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้า
  ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 3 ความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พุทธคยา
  ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 4 พาราณสี นคร 4,000 ปี
  ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 5 เปิดประตูเมืองราชคฤห์
  ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 6 การเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
  ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 7 กองทัพธรรมพระเจ้าอโศก วันที่โลกได้รู้จักพระพุทธเจ้า
  ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 8 ปรัชญาที่เปลี่ยนไป
  ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 10 เมืองพุทธแห่งหิมาลัย
  ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 11 การกลับมาของสาวกพระพุทธเจ้า
  ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 12 ไขปริศนาการค้นพบอันยิ่งใหญ่
  เยือนที่ประสูติ และที่ดับขันธ์ปรินิพพานของพระพุทธองค์
  เชิญชม VDO การ์ตูนพุทธประวัติ แอนิเมชั่น The Life of Buddha ตอนที่ 1
  เชิญชม VDO การ์ตูนพุทธประวัติ แอนิเมชั่น The Life of Buddha ตอนที่ 2
  เชิญชม VDO การ์ตูนพุทธประวัติ แอนิเมชั่น The Life of Buddha ตอนที่ 3
  เชิญชม VDO การ์ตูนพุทธประวัติ แอนิเมชั่น The Life of Buddha ตอนที่ 4(จบ)


เมื่อ ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว ในดินแดนซึ่งบัดนี้เป็นเขตของประเทศเนปาลและของประเทศอินเดีย ตอนที่เป็นมณฑลอูธ (Oudh) และมณฑลพิหารเหนือ (North Behar) นั้น มีอาณาจักรน้อยๆ ของชนเชื้อชาติต่างๆ ตั้งอยู่ด้วยกันหลายอาณาจักร แต่ละอาณาจักรมีพระราชาของตนๆ เป็นผู้ปกครองบ้าง มีคณะบุคคลที่นับ เนื่องในราชสกุลเป็นผู้ปกครองบ้าง

ในบรรดาอาณาจักรเล็กๆ เหล่านั้น มีอาณาจักรหนึ่งตั้งอยู่ตรงพื้นที่ทางทิศเหนือของจังหวัดโครักขปุระ (Gorakhapore) ในปัจจุบันทางฝั่งเหนือของแม่น้ำรัปตี (Rapti) เป็นดินแดนของชนที่มีเชื้อชาติ อันเรียกกันมาว่าพวกศากยะ พระราชาซึ่งปกครองชนชาตินี้ ในครั้งนั้นมีพระนามว่า พระเจ้าสุทโธทนะ พระเจ้าสุทโธทนะมีชื่อสกุลว่า โคตมะ ดังนั้น พระองค์จึงทรงมีพระนามเต็มว่า สุทโธทนะโคตมะ นครซึ่งเป็นราชธานีของอาณาจักรและทั้งเป็นที่ตั้งแห่งราชสำนักของพระองค์นั้น มีนามว่า กบิลพัสดุ์

พระเจ้าสุทโธทนะมีพระอัครมเหสีนามว่า สิริมหามายา เมื่อทรงอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานด้วยความผาสุก พระเทวีได้ทรงมีพระครรภ์ไปด้านบน
for(var i=0; i