หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา เกี่ยวกับเวบไซต์นี้


  หลวงปู่มั่น
  
บูรพาจารย์นิราศร้างแดนไกล
ฟ้าดินร่ำไห้ทั่วหล้า
แผ่นดินธรรมค้ำไทยฤาเปรียบใดเลย
สร้างเจดีย์นี้ไว้ บายศรีใจให้มีธรรม
ธ.

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สนทนาธรรม กับหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
ที่กุฏิรับรองวัดป่าสาลวัน (๒ กันยายน ๒๕๔๑)
เนื่องในงานถวายผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

"ผู้ที่จะเป็นปูชนียสถาน
หรือปูชนียวัตถุต้องเป็นปูชนียบุคคลก่อน
ปูชนียบุคคลคือใคร?
พระพุทธเจ้า ๑ พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑
พระอรหันต์ ๑ พระเจ้าจักรพรรดิ ๑
สี่พระองค์นี้สมควรสร้างเจดีย์เอาไว้
กราบไหว้บูชาตามทางสี่แพร่ง
หรือที่ส่วนรวมของชุมชน
ที่มีในตำราว่าอย่างนี้..."


หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
กลับหน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป