หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เชิญชม การ์ตูนแอนนิเมชั่น  เสี้ยวลิ้มยี่  (The Legend of Shaolin Kung Fu)
เชิญชม VDO น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
เชิญชม ประวัติศาสตร์การเมือง ตอน ปิดตำนานทักษิณ
เจ้าแม่กวนอิม

จารึกวัดโพธิ์ ได้รับเลือกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกสิ่งใหม่ของไทย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกำลังดูภาพวาดแสดงการกดจุด ที่ผนังศาลารายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ซึ่งเป็นจารึกวัดพระเชตุพน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก หรือ Memory of the World จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (ภาพ : โพสทูเดย์)

จารึกวัดโพธิ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกสิ่งใหม่ของเมืองไทยจากยูเนสโก โดยในวันที่ 31 มี.ค.นี้ จะมีการมอบประกาศนียบัตรมรดกความทรงจำแห่งโลก รวมทั้งงานรำลึกวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ที่โปรดเกล้าฯ ให้มีการจารึกสรรพวิทยาการต่างๆ ในวัดโพธิ์แห่งนี้ควบคู่กันไป

จารึกวัดโพธิ์ ติดอยู่บนเสาพระระเบียงรอบๆ พระอุโบสถ

ดร.มรว.รุจยา อาภากร คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก กล่าวว่า จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World) จากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) โดยได้มีการรับรองแล้วที่ประเทศออสเตรเลีย และจะมีการส่งมอบประกาศนียบัตรมรดกความทรงจำแห่งโลกให้แก่วัดพระเชตุพนฯในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ที่โปรดเกล้าฯให้มีการจารึกสรรพวิทยาการต่างๆ ในวัดโพธิ์แห่งนี้

จารึกเกี่ยวกับโคลงกลอนต่างๆ

ทั้งนี้ แผนงานของยูเนสโกว่าด้วยความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World Program) เป็นแผนงานที่องค์การยูเนสโก กำหนดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านสารนิเทศจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนจากทั่วโลก มาประชุมหารือร่วมกันแผนงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของโลก ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไว้ในรูปแบบใดๆ และไม่ว่าจะผลิตในประเทศใด ถือว่าเป็นแหล่งรวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งในด้านของวัฒนธรรม และความคิดริเริ่มของมนุษยชาติ

สำหรับ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” หรือวัดโพธิ์นี้ เดิมชื่อว่า วัดโพธาราม เป็นวัดโบราณที่ราษฎรสร้างมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มาจนในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นเสวยราชสมบัติ และได้ย้ายเมืองหลวงมายังฝั่งพระนคร มีการสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม่ จึงทรงปฎิสังขรณ์วัดโพธารามที่อยู่ในบริเวณเดียวกันไปด้วย โดยได้รวบรวมช่างฝีมือเยี่ยมมาร่วมสร้างจนวิจิตรงดงามบริบูรณ์ด้วยศิลปะอันประณีตทั้งสิ้น และภายหลังวัดนี้ก็ได้ถือว่าเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 1

ในส่วนของจารึกวัดโพธิ์นั้น ได้เริ่มมีขึ้นในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยการบูรณะในครั้งนี้ พระองค์ได้ทรงมีพระราชประสงค์ ให้พระ อารามนี้เป็น “มหาวิทยาลัย” สำหรับประชาชนทั่วไป พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาสรรพศิลปวิทยาการต่างๆ เช่น ตำราการแพทย์ โบราณคดี และวรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนทั้งหลายมาจารึกไว้ตามเสาพระระเบียงรอบพระอุโบสถ และศาลารายรอบพระมณฑปอีกด้วยที่มา จากหนังสือพิมพ์ "ผู้จัดการออนไลน์"
ไปข้างบน