หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เชิญชม การ์ตูนแอนนิเมชั่น  เสี้ยวลิ้มยี่  (The Legend of Shaolin Kung Fu)
เชิญชม VDO น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
เชิญชม ประวัติศาสตร์การเมือง ตอน ปิดตำนานทักษิณ
เจ้าแม่กวนอิม
ชมตัวอย่างภาพยนตร์,หนัง
ฐานิยปูชา ๒๕๕๑

ปาติโมกข์คือหลักการปกครองคณะสงฆ์

ศีล เป็น ข้อบังคับ เป็นพุทธอาณา เป็นอำนาจของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงบัญญัติเอาไว้สำหรับกล่อมเกลาความประพฤติของนักบวชให้มีความละเอียดประณีตยิ่งขึ้น รวมแล้วมีอยู่ ๒๒๗ สิกขาบท

มีปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยตะ ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ ปาจิตตีย์ ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยวัตร ๗๕ อธิกรณสมถะ ๗ รวมเป็น ๒๒๗

อันนี้เป็น พุทธอาณา ที่พระพุทธเจ้าวางอำนาจไว้ เป็นหลักการปกครองคณะสงฆ์

แม้แต่เวลาที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระอานนท์ได้ทูลถามว่า “ในกาลที่พระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้ว จะแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์”

พระองค์ก็รับสั่งว่า “ดูก่อน อานนท์ วินัยที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วนั่นแหละ จะเป็นศาสดา เป็นครู สั่งสอนพวกเธอทั้งหลาย ผู้ใดจะปฏิบัติเจริญตามรอยของเราตถาคต ต้องยึดมั่นในวินัยคือศีลให้เคร่งครัด เพราะ ธรรมวินัยที่เราบัญญัติไว้แล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย” พระองค์รับสั่งอย่างนี้

ไปข้างบน