หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา

คลิกชม VDO ความหมายของแสงหนึ่งคือรุ้งงามแห่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

Get the Flash Player to see this player.


ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ขึ้น 1 ชุด ชื่อว่า “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม”

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้และได้เขียนคำนำในหนังสือเล่มนี้เอาไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ความตอนหนึ่งว่า:

หนังสือ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ “แสงหนึ่ง” เป็นพระประวัติอย่างสั้นแต่ได้ใจความ อาศัยภาพเป็นเครื่องอธิบาย อีกส่วน “คือรุ้งงาม” ซึ่งอธิบายว่า แม่เปรียบเสมือนแสงหนึ่ง ที่ส่งสะท้อนเป็นรุ้ง 7 สีที่สวยงาม และแต่ละสีสื่อความหมาย เช่น แม่เป็นคนเรียบง่าย แม่มีพลังสร้างสรรค์ แม่มีความเมตตา และอื่นๆ จนครบ 7 สี และแสงหนึ่งนี้ยังมีความหมายที่ส่องยังบุคคลอันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาอีกด้วย
“ลูกหวังว่า หนังสือ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้อ่าน และหากคิดสักนิดก็จะเห็นว่า ใครก็ตามไม่ว่ายากดีมีจน ก็สามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได้เสมอ ไม่มากก็น้อย”

เมื่อใครก็ตามที่ได้อ่านหนังสือชุดดังกล่าวก็จะรู้สึกประทับใจตลอดทั้งเล่ม เป็นการรวบรวมรูปภาพ หลักฐาน และเหตุการณ์ต่างๆ ที่หายาก แม้แต่ปริญญาบัตรที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้จบนั้นเป็นปริญญาบัตรด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้ ก็ยังปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มดังกล่าวด้วย

ผู้ที่ได้อ่านหนังสือชุดนี้ยังจะได้ความประทับใจในความรักและสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กับพระอนุชาทั้งสอง ที่สะท้อนมาเป็นภาพส่วนพระองค์ที่หาชมยากและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เยาว์วัย การดำเนินชีวิตในวังสระปทุม พระปรีชาสามารถที่มีความหลากหลาย ตลอดจนการเลี้ยงดูของสมเด็จพระบรมราชชนนี

หลายภาพและหลายข้อความเมื่อได้เห็นแล้วต้องถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปลาบปลื้มประทับใจอย่างที่ยากจะบรรยาย !!!
ทั้งสามพระองค์พี่น้องในราชสกุลมหิดล ต่างสนิทสนมรักใคร่ผูกพันทรงเติบโตท่ามกลางความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงอบรมดูแลให้ทุกพระองค์ช่วยเหลือตนเอง มีระเบียบวินัย และเอื้อเฟื้อต่อผู้ด้อยโอกาสกว่า จนเป็นพื้นฐานสำคัญในพระอุปนิสัยของทุกพระองค์

“ในครอบครัวเรา ความรับผิดชอบ เป็นของที่ไม่ต้องคิด เป็นธรรมชาติ สิ่งที่สอนกันอันแรกคือ เราจะทำอะไรให้เมืองไทย” คือพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ที่ทรงตั้งอยู่ในพระปณิธานที่แน่วแน่ ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระกรณียกิจตลอด 84 ปีที่ผ่านมา เพื่อส่วนรวมหลายแขนง ตั้งแต่เสด็จกลับเมืองไทยในปี พ.ศ. 2493 ทรงเริ่มต้นเป็นอาจารย์สอนนิสิตนักศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกหลายแห่ง

ภาพที่ประชาชนไทยต่างคุ้นเคยและอยู่ในความทรงจำมาจนทุกวันนี้ คือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงเจริญพระชนมชีพ ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอ พร้อมกับทรงนำแพทย์อาสาไปให้การรักษาผู้เจ็บป่วย โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ตามเสด็จอยู่เคียงข้างเสมอ
แม้เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว นอกจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะทรงสืบสานพระปณิธานแล้ว ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ บางองค์กรทรงก่อตั้งด้วยพระองค์เองรวม 63 มูลนิธิ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงราษฎรไทยสืบไปทั้งสิ้น

ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้ทรงพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร 72 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เป็นพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบัน มีพระนามตามพระสุพรรณบัฏ ว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ดังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเกียรติคุณไว้บางตอนว่า

“สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐาภคินีอันสนิทแต่พระองค์เดียวที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาแต่ยังทรงพระเยาว์ ทั้งเป็นผู้ที่ทรงเคารพนับถือในฐานะที่ทรงมีอุปการคุณมาแต่หนหลัง... ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ก็ยังใฝ่พระหฤทัยมั่นคงอยู่มิได้ทอดทิ้งในอุปภารกิจที่มีแก่พระองค์ โดยเจตจำนงมุ่งหมายแต่จะให้ทรงพระเกษมสุข และทรงพระเจริญยิ่งด้วยพระราชอิสริยยศในมไหศูรย์สมบัติ... ทั้งได้ปฏิบัติวัฏฐากสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างใกล้ชิดในที่ทุกสถาน และรักษาพยาบาลในเมื่อทรงพระประชวรโดยมิได้มีความเบื่อหน่ายย่อหย่อน ด้วยมีพระประสงค์แบ่งเบาพระราชภาระทำให้ทรงคลายพระราชกังวล และวางพระราชหฤทัยในการส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีได้เป็นอันมาก...

มาบัดนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญด้วยวัสสยุกาลวัยวุฒิกอปรด้วยพระอัธยาศัยซื่อตรง ดำรงพระองค์มั่นอยู่ในสุจริตธรรมสัมมาจารี มีความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทรงพระคุณแก่บ้านเมืองปรากฏอยู่เป็นอเนกปริยาย สมควรที่จะสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ให้สูงขึ้น โดยอนุโลมตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี”เมื่อแสงนั้นฉายผ่านท้องฟ้าจึงปรากฏเป็นรุ้งงาม 7 สี กอปรไปด้วย แดง เหลือง เขียว น้ำเงิน คราม ม่วง ดุจดังพระเกียรติคุณทั้งเจ็ด... ทั้งความเรียบง่าย รู้แจ้งเห็นจริง เปี่ยมพลังสร้างสรรค์ อุทิศพระองค์เพื่อปวงชน พระเมตตา ให้เกียรติผู้อื่น และความสง่างาม

ถ้าจะเปรียบตามจริงแล้ว ยังทรงเปรียบประดุจแสงที่ส่องฉาย และอาบสะท้อนให้ผู้คนได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ ความสวยงามของพระราชบิดา พระราชมารดา พระอนุชาทั้งสองพระองค์ตลอดมา โดยผ่านพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงพระกรณียกิจ, พระจริยวัตร, พระนิพนธ์หลากหลายมากมายนับไม่ถ้วน และ “แสงหนึ่ง” นี้ยังส่องสว่างให้ประชาราษฎร์ไทยในแผ่นดินได้มีชีวิตที่ดีขึ้น สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจากพระกรณียกิจผ่านองค์กรและมูลนิธิต่างๆ มากมาย

เหนือสิ่งอื่นใด แสงหนึ่งนี้ ส่องยังผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของคนไทยทั้งแผ่นดิน

แม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จะได้สิ้นพระชนม์ไปด้วยความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ แต่แสงหนึ่งนี้จะฉายสะท้อนให้เห็นความงามทั่วแผ่นดินตราตรึงหัวใจประชาชนชาวไทยไปชั่วนิจนิรันดร์

ชม VDO ที่เกี่ยวข้องกับ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
•เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานของที่ระลึก จังหวัดพะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เลย และพิษณุโลก
•สมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี
•สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เสด็จเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 - 4 พฤศจิกายน 2547
•สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เสด็จเยือนประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พิพิธภัณฑ์สถานอเล็กซานเดรีย วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2548
•สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เสด็จเยือนประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ กรุงไคโร วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2548
•สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เสด็จเยือนเกาะเตเนริเฟ่ (Tenerife Island) และเกาะลันซาโรเต้ หมู่เกาะคาแนรี่ (Canary Islands) ราชอาณาจักรสเปน วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2547
•สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เสด็จเยือน ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เสด็จจาริกเพื่อพระราชทานพระไตรปิฎกอักษรโรมัน
•คลิกชม VDO ย้อนรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ(Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana)
•คลิกชม VDO ภาพสมัยทรงพระเยาว์ประกอบเพลง แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana)
•คลิกชม VDO พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (In beloved memory HRH Princess Galyani Vadhana)
•เชิญรับฟังเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชุดเทิดไท้สุดบูชา
•ประมวลภาพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงพระเมตตาต่อสรรพสัตว์
•เชิญชมวีดิโอ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (In beloved memory HRH Princess Galyani Vadhana)
•เชิญชมวีดิโอ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (พระราชกรณียกิจ)
•คลิกชมวิดีโอ พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ “เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ” พระเจ้าพี่นางเธอฯกษัตริย์ 2 พระองค์ รัชกาลที่ 8 - ที่ 9
•เชิญชม MV ภาพประกอบเพลง แสงหนึ่งคือรุ้งงาม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
•คลิกชม VDO ภาพสมัยทรงพระเยาว์ประกอบเพลง แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana)
•คลิกชมวิดีโอ ประชาชนหลั่งไหลไปถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
•คลิกชมวิดีโอ ภาพประทับใจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
•เชิญชมวีดิโอ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (พระราชประวัติ)


ไปด้านบน