หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช

หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ มรดกทางปัญญาให้โลก


ท่านพุทธทาสภิกขุในแต่ละวันยังคงมีผู้ที่มีจิตศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศแวะไปเยี่ยมเยียน ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี อยู่เสมอ

14 ปีแล้วหลังจากที่ท่านพุทธทาสภิกขุละสังขารจากไป ท่ามกลางความอาลัยของเหล่าพุทธศาสนิกชน กระนั้นหลักคิดคำสอนที่ท่านฝากไว้ยังคงอยู่ และยังถูกเผยแพร่ตีพิมพ์ผ่านทางหนังสือหลากเล่มหลายภาษาทั่วโลก

เปรียบดั่งวาทะที่ว่า พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย

จวบจนวันนี้ ถึงเวลาแล้วที่เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันว่าควรเก็บรวบรวมผลงานของท่านทั้งหมดเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับมนุษยชาติตราบนานเท่านาน ดังนั้น เมื่อกาลเทศะถึงเวลาอันสมควร โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จึงถือกำเนิดขึ้น โดยขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างที่บริเวณสวนรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะสามารถเปิดทำการได้ใน 2 ปีข้างหน้า

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สร้างขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน นพ.บัญชา พงษ์พานิช ศิษย์ใกล้ชิดและกรรมการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จึงหวังอย่างยิ่งว่าทุกคนน่าจะสละเวลามาที่นี่ดู


รูปจำลอง หอจดหมายเหตุพุทธทาส“สังคมในขณะนี้กำลังวุ่นวาย ทั้งจิตใจคนและความไม่ปกติต่างๆ สภาพแวดล้อม ท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่า ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ ทุกคนลองสละเวลาหนีจากความวุ่นวายภายนอก เข้ามาหาที่สงบเพื่อทำกิจกรรมปฏิบัติธรรม หรือเข้ามาศึกษาและนำความรู้ที่ได้จากผลงานของท่านพุทธทาสไปใช้ในการพัฒนาชีวิตและจิตใจให้เกิดผล เมื่อนั้นธรรมะจะกลับมา และผู้คนในสังคมก็จะสงบสุข”

สาระสำคัญของการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อต้องการให้ทุกคนเข้ามาค้นคว้า เอาความรู้ในแนวคิดคำสอนของท่านพุทธทาสไปใช้ให้เกิดมรรคผลแก่ชีวิต ซึ่งตรงกับปณิธาน 3 ประการของท่านพุทธทาสภิกขุ คือ

หนึ่ง การเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน

สอง การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

สาม ออกมาเสียจากวัตถุนิยม

นี่คือเหตุผลง่ายๆ ที่ทำให้ทุกคนสามารถเป็นพุทธทาสได้ โดยมี หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นอีกหนึ่งช่องทาง


ไปข้างบน