หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช

พระราชทานโคลง “คืนวิสาข์” พิมพ์บัตรอวยพรวันวิสาขบูชาแสนใบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโคลงพระราชนิพนธ์ “คืนวิสาข์” ให้กระทรวงวัฒนธรรมนำไปจัดพิมพ์ในบัตรอวยพรวันวิสาขบูชา แจกจ่ายแก่พุทธศาสนิกชน 100,000 ใบ ด้าน รมว.วัฒนธรรม เชิญชวนประชาชนพร้อมใจลด ละ เลิกอบายมุข น้อมเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษา

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ปีนี้วันวิสาขบูชาตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้เป็นวันสำคัญของโลก ซึ่ง วธ.ได้จัดกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในวันวิสาขบูชา และยังได้จัดทำบัตรอวยพรวันวิสาขบูชาขึ้น ซึ่งในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบทพระราชนิพนธ์โคลง 4 สุภาพ ชื่อ “คืนวิสาข์” ลงในบัตรอวยพรวันวิสาขบูชา วธ.จะได้จัดพิมพ์เผยแพร่แจกจ่ายแก่พุทธศาสนิกชน

ซึ่งเนื้อหาโคลงพระราชทานมีดังนี้ “เพ็ญเดือนสิบห้าค่ำ คืนวิสาข์ ห้วงแห่งเนรัญชรา ใหญ่กว้าง แท่นกุศะนามา ติณชาติ โพธิ์พฤกษ์แหล่งสมสร้าง สืบถ้วนบารมี สิบทัศพลันเปี่ยมท้น พุทธธรรม ลุอนุตรสัม-โพธิพร้อง โปรดหมู่สัตว์น้อมนำ เนื่องสวัสดิ์ ไป่เกลือกกลั้วเสพส้อง กิเลสสิ้นบ่วงมาร”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงเนื้อหาพระราชนิพนธ์มีใจความว่า วันเพ็ญเดือนสิบห้าค่ำคืนวันวิสาขบูชา ริมแม่น้ำเนรัญชราที่กว้างใหญ่ นั่งบนแท่นหญ้า (กุศะ) ใต้ต้นโพธิ์ที่สร้างบารมีสิบประการเปี่ยมล้นด้วยพุทธธรรม บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ และโปรดหมู่สัตว์ทั้งหลายอย่างต่อเนื่องกันมา เพื่อไม่ให้ไปเกลือกกลั้วกับกิเลสมารทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้ทราบถึงประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชา ตลอดจนให้พร้อมใจกันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับรูปแบบบัตรอวยพรนั้น วธ.ได้เลือกพื้นหลังสีม่วง และรูปพระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ ซึ่งสื่อความหมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เนื่องจากเป็นปางที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า จนสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนมาเผยแผ่ให้มวลมนุษยชาติได้ใช้ดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้ และด้านในการ์ดเขียนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ด้านหลังบัตรอวยพรยังมีประวัติของพระพุทธสิหิงค์ และอธิบายความหมายพระพุทธรูปปางสมาธิ ว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อให้ความรู้ประชาชนอีกด้วย โดยจัดพิมพ์จำนวน 100,000 ใบ

คุณหญิงไขศรี กล่าวด้วยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่ 15 พ.ค.นี้ วธ.จะนำบัตรอวยพรไปมอบให้แก่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และ ครม. ตลอดจนจะนำไปมอบให้แก่หน่วยงานราชการและประชาชน เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่เคารพเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ขอรับได้ที่ประชาสัมพันธ์ วธ.
“ในวันวิสาขบูชานี้ ดิฉันขอเชิญชวนประชาชนให้ ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคล 80 พรรษา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ด้านนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัด วธ. กล่าวว่า วธ.ได้จัดคาราวานแจกบัตรอวยพรวันวิสาขบูชา พร้อมรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุขไปตามโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และตามสถานศึกษาในเขตภูมิภาคโดยผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้งเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม รักษาศีล และร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคมนี้


ไปข้างบน