หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช

“วัดท่าซอง” นครศรีฯ สร้างจตุคามฯ รุ่น “บารมีปกเกล้า” เปิดจอง 20 เม.ย.นี้


พระเทวราชโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพรุ่น"บารมี-ปกเกล้า"

วัดมุขธาราม (วัดท่าซอง) นครศรีธรรมราช จัดสร้างพระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ รุ่น “บารมีปกเกล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลองในหลวงทรงราชย์ 60 ปี และมหาวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และหาทุนจัดสร้างสาธารณประโยชน์ โดยพ่อท่านนวลวัดไสหร้า พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รองราชสมุหองครักษ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดให้จอง 20 เม.ย.นี้

นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้ประสานงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ภาคใต้ ในฐานะประธานดำเนินงานจัดสร้างพระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ รุ่น "บารมี-ปกเกล้า” วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า การจัดสร้างพระจตุคามฯ รุ่นดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2549 และในมหาวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม รวมพลังกันทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการศึกษา ศาสนา สุขภาพพลานามัย และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหาร ตำรวจ รวมตลอดถึงข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับรู้ถึงความรัก ความห่วงใยว่าคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน และเพื่อจัดสร้างพระเครื่อง พระบูชา สืบต่อพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนคนไทยนำไปสักการบูชา ตามประเพณีแต่โบราณกาล อันจะเป็นเครื่องเตือนใจในการรู้รักสามัคคี และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

นพ.สวรรค์ เปิดเผยอีกว่า สำหรับรายได้จากการจัดสร้างองค์จตุคามรามเทพฯ ครั้งนี้ จะนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ได้แก่ สร้างศาลากาญจนาภิเษก ปรับปรุงอุโบสถวัดปากท่าซอง สมทบสร้างศาลาการเปรียญ วัดวัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สมทบค่ารักษาอาการอาพาธหลวงพ่อนวล วัดไสหร้า สร้างอาคารเรียนและห้องเรียนของโรงเรียนวัดปากท่าซอง 4 ห้องเรียน จัดสร้างอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนอำเภอถ้ำพรรณรา 16 โรง จัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอถ้ำพรรณรา" จัดหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น

สำหรับพระจตุคามฯ รุ่น "บารมี-ปกเกล้า” นี้ วัดมุขธารามสร้างเอง โดยท่านเจ้าอาวาสเจ้าอธิการประดิษฐ์กาญจนวัณโณ(หลวงพ่อแบน) แบ่งออกเป็น 3 ชุดอุปถัมภ์ด้วยกันประกอบด้วย ชุดกรรมการใหญ่ "สยามร่มเย็น" บารมีปกเกล้า ราคา 20,000 บาท จัดสร้าง 199 ชุด ชุดกรรมการกลาง "สยามรุ่งเรือง" บารมีปกเกล้า 10,000 บาท จัดสร้าง 999 ชุด และกรรมการเล็ก "สยามร่ำรวย" บารมีปกเกล้า 3,000 บาท จัดสร้าง 9,9999 ชุด สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2550 นี้ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ การสร้างพระจตุคามฯ รุ่นดังกล่าว พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ ปริสุทโธ พ่อท่านนวล (วัดไสหร้า) ให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอกวิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์

ที่มาจาก "ผู้จัดการ Online"


ไปข้างบน