หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช

เขาเขียวอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนได้สักการบูชาช่วงเทศกาลสงกรานต์


“สวนสัตว์เปิดเขาเขียว” ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ นายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จอูดูกามา ศรี พุทธรักขิตถะ มหาเถระ มหาสังฆนายก (Most Ven. Udugama Sribuddharakkitta Maha Thero) วัดอัสสคีรี เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา ทรงประธานพระบรมสารีริกธาตุนำมาประดิษฐานชั่วคราว ณ มณฑลพิธีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550


โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธบูชาทุกวันพระ รวมถึงพิธีครอบศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคล, การใส่บาตรพระประจำวันเกิด, การถวายสังฆทาน,การทำบุญปีหมูทอง และการรำนาฏศิลป์ เปรา เฮรา ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรม ตามประเพณีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในประเทศศรีลังกามาทำพิธีประกอบการบูชา ตลอดระยะเวลาที่ประดิษฐานอยู่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


อนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศศรีลังกาและประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พระสงฆ์ลังกาได้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสายเถรวาท นับแต่นั้นมาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยในนามลัทธิลังกาวงศ์ ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระอุบาลีและคณะสงฆ์ได้เป็นธรรมทูตไทยกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา ตามคำเชิญของพระสังฆราชหินาปาติกะ เวริวิถา ศรีสังระนังกร เพื่อให้ประเทศศรีลังกาได้สืบทอดพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง ประเทศศรีลังกาจึงได้มีพระพุทธศาสนาแบบสยามวงศ์ที่พระอุบาลีได้ฟื้นฟูให้จนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองมาในยุคปัจจุบัน


ไปข้างบน