หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook

ในหลวงพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา


ภาพที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา ได้ใช้พระราชลัญจกรรัชกาลที่ 9 แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีพระมหาพิชัยมงกุฎ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 9 ชั้นไว้ด้านบนสุด และพระเศวตฉัตร 7 ชั้น หมายถึงเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ เลขไทย 80 ที่อยู่ด้านล่างและเพชร 80 เม็ดที่อยู่รอบๆ ตราสัญลักษณ์ หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา แพรแถบสีชมพู บอกชื่อตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย
1. พระราชลัญจกร รัชกาลที่ 9 ซึ่งแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. พระมหาพิชัยมงกุฎ อยู่ด้านบน โดยด้านหลังเป็นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร รวมทั้งพระเศวตฉัตร 7 ชั้นขนาบคู่ทั้งสองด้าน ที่แสดงถึงเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์

3. เลขไทย ๘๐ เพชร 80 เม็ด อันเป็นปีที่เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา

4. แพรแถบสีชมพูบอกชื่อตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งสีชมพูเป็นสีที่ตรงกับหลักโหราศาสตร์ และเป็นสีที่เป็นอายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชสมภพในวันจันทร์

5. พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ เป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยให้เขียนดอกพิกุล 9 ดอก บริเวณแท่นแปดเหลี่ยมรองรับพระที่นั่งไปข้างบน