หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook

วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
1.วัดกล้วย ม. 11 บ้านกล้วย ตำบลกะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

2.วัดเกาะแก้ว ม. 12 ตำบลกะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

3.วัดพิชัยสงคราม ม. 11 บ้านบาตร ตำบลกะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

4.วัดประสาท ม. 1 บ้านเกาะเมือง ตำบลหอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

5.วัดรัตนชัย ม. 1 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

6.วัดสุวรรณดาราราม ม. 2 ตำบลหอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

7.วัดแค ม.2 บ้านเกาะลอย ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

8.วัดเจดีย์แดง ม. 4 บ้านแดง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

9.วัดป่าโค ม. 7 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

10.วัดมณฑป ม. 2 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

11.วัดมหาโลก ม. 3 บ้านม้าโรจน์ ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

12.วัดแม่นางปลื้ม ม. 5 บ้านคลองเมือง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

13.วัดยม (ธรรมนิยม) ม. 1 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

14.วัดราชประดิษฐาน ม. 8 ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

15.วัดสามวิหาร ม. 4 บ้านคลองบางขวด ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

16.วัดเสนาสนาราม ม. 8 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

17.วัดอินทาราม ม. 6 บ้านคลองเมือง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

18.วัดกุฎีทอง ม. 5 บ้านกุฎีทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

19.วัดเชิงท่า ม. 3 บ้านเชิงท่า ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

20.วัดญาณเสน ม. 3 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

21.วัดตึก ม. 1 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

22.วัดธรรมิกราช ม. 3 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

23.วัดพนมยงค์ ม. 4 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

24.วัดพรหมนิวาส ม. 4 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

25.วัดวงษ์ฆ้อง ม.5 บ้านคลองสระบัว ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

26.วัดวรโพธิ์ ม. 2 บ้านคลองท่อ ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

27.วัดศาลาปูน ม. 3 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

28.วัดหน้าพระเมรุราชิการาม ม. 5 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

29.วัดประดู่ทรงธรรม ม. 4 บ้านบาตร ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

30.วัดพระญาติการาม ม. 5 บ้านไผ่ลิง ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

31.วัดสมณโกฎฐาราม ม. 7 บ้านคลองกุฎีดาว ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

32.วัดใหญ่ชัยมงคล ม. 3 ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

33.วัดกลางปากกราน ม. 13 บ้านกลางคลองตะเคียน ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

34.วัดช้าง ม. 3 บ้านช้าง ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

35.วัดปากกราน ม. 1 บ้านคลองปราการ ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา13000

36.วัดสำเภาล่ม ม. 4 บ้านสำเภาล่ม ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

37.วัดภูเขาทอง ม. 2 บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

38.วัดขุนพรหม ม. 5 บ้านขุนพรหม ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

39.วัดนางกุย ม. 5 บ้านนางกุย ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

40.วัดพุทไธศวรรย์ ม. 8 บ้านคลองวัดพุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

41.วัดใหม่บางกะจะ(บางกะจะ) ม. 4 บ้านบางกะจะ ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

42.วัดกลางรามัญ ม. 5 บ้านกลาง ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

43.วัดตองปุ ม. 5 บ้านตองปุ ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

44.วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ม. 2 ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

45.วัดป้อมรามัญ ม. 4 บ้านบางขวด ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

46.วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 บ้านสวนพริก ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

47.วัดโคกจินดาราม ม. 7 บ้านโคกแขก ตำบลคลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

48.วัดช้างใหญ่ ม. 1 บ้านช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

49.วัดตูม ม. 3 บ้านวัดตูม ตำบลวัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

50.วัดท่าโขลง ม. 4 บ้านป่า ตำบลวัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

51.วัดดุสิดาราม ม. 5 ตำบลหันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

52.วัดหันตรา ม. 2 บ้านหันตรา ตำบลหันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

53.วัดอโยธยา ม. 5 ตำบลหันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

54.วัดกุฎีลาย ม. 7 ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

55.วัดเกตุ ม. 3 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

56.วัดจันทร์ประเทศ ม. 6 ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

57.วัดบำรุงธรรม ม. 4 บ้านสะพานขาว ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

58.วัดโพธิ์เผือก ม. 2 บ้านใหม่มะขามหยอง ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

59.วัดราชบัวขาว ม. 1 บ้านหัวดุม ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

60.วัดไผ่โสมนรินทร์ ม. 2 บ้านไผ่ ตำบลบ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

61.วัดพนัญเชิง ม.2 ตำบลคลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

62.วัดกลางคลองสระบัว ม. 3 ตำบลคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

63.วัดครุธาราม ม. 5 บ้านคลองสระบัว ตำบลคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

64.วัดศรีโพธิ์(ใหม่ศรีโพธิ์) ม. 2 บ้านคลองสระบัว ตำบลคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

65.วัดช่างทอง ม. 1 บ้านช่างทอง ตำบลเกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

66.วัดทรงกุศล ม. 6 บ้านโคกหม้อ ตำบลเกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

67.วัดกษัตราธิราช ม. 7 ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

68.วัดขนอน ม. 1 บ้านขนอน ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

69.วัดท่าการ้อง ม. 6 บ้านท่า ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

70.วัดธรรมาราม ม. 6 ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

71.วัดพระงาม ม. 3 บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

72.วัดลอดช่อง ม. 8 บ้านลอดช่อง ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

73.วัดสนามไชย ม. 10 ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

74.วัดไก่เตี้ย ม. 2 บ้านมอญ ตำบลบ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

*****************
อำเภอท่าเรือ
1.วัดกลาง บ้านเทศบาล 7 ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

2.วัดแคท่าเรือ บ้านโคกมะนาว ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

3.วัดไม้รวก บ้านโคกศาลา ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

4.วัดหนองแห้ว บ้านเทศบาล ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

5.วัดจำปา ม. 4 บ้านจำปา ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

6.วัดชุมแสง ม. 2 ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

7.วัดบัวงาม ม. 6 บ้านบัวงาม ถนนท่าเรือ-ท่าลาน ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

8.วัดโบสถ์พัทธสีมา ม. 8 บ้านโคกมะนาว ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

9.วัดโพธิ์ไทร ม. 5 บ้านจำปาใต้ ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

10.วัดไก่จ้น ม. 10 บ้านไก่จ้น ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

11.วัดถลุงเหล็ก ม. 4 บ้านถลุงเหล็ก ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

12.วัดบึง(บึงลัฎฐิวัน) ม. 1 ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13131

13.วัดยางนม ม. 4 บ้านยางนม ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

14.วัดรามพงศาวาส ม. 10 ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

15.วัดเวียง ม.1 บ้านเวียง ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

16.วัดสะตือ ม. 6 บ้านท่างาม ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

17.วัดหัวหิน ม. 2 บ้านหัวหิน ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

18.วัดบ้านร่อม ม. 2 บ้านร่อม ตำบลบ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

19.วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 บ้านดอนประดู่ ตำบลบ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

20.วัดช้าง ม. 6 บ้านช้าง ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

21.วัดนางคุ้ม ม. 1 บ้านบางตะไลย ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

22.วัดศักดิ์ ม. 14 ถนนสายท่าเรือ-วังแดง ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

23.วัดศาลาลอย ม. 10 บ้านศาลาลอย ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

24.วัดบึง ม.8 บ้านบึง ตำบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

25.วัดวังแดงใต้ ม. 3 บ้านวังแดงใต้ ตำบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

26.วัดวังแดงเหนือ ม. 2 บ้านวังแดงเหนือ ตำบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

27.วัดเทพคันธาราม ม. 5 บ้านท่าราบ ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

28.วัดบางม่วง ม. 2 บ้านบางม่วง ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

29.วัดโพธิ์เอน ม.2 บ้านโพธิ์เอน ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

30.วัดสามเรือน ม. 4 บ้านสามเรือน ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

31.วัดแค ม. 4 บ้านแค ตำบลปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

32.วัดแดง ม. 1 บ้านปากท่า ตำบลปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

33.วัดทุ่งมล ม. 2 บ้านทุ่งมล ตำบลหนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

34.วัดบ้านแถว ม. 4 บ้านแถว ตำบลหนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

35.วัดพุฒาวาส ม. 6 บ้านปลักแรด ตำบลหนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

36.วัดจงกลมณี(จงกลณี) ม. 3 บ้านขวาง ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

37.วัดตำหนัก ม. 1 บ้านขวาง ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

38.วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม ม. 1 บ้านตำหนัก ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

39.วัดมะขามโพลง ม. 7 บ้านมะขามโพลง ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

40.วัดสฎางค์ ม. 6 บ้านสฎางค์ ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

*****************
อำเภอนครหลวง
1.วัดกลาง ม. 4 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

2.วัดตะโหนด ม. 5 บ้านตะโหนด ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

3.วัดเทพจันทร์ลอย ม. 1 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

4.วัดนครหลวง ม. 1 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

5.วัดพร้าวโสภณาราม ม. 8 บ้านพร้าว ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

6.วัดมหาพล ม. 7 บ้านมหาพล ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

7.วัดใหม่ชุมพล ม. 2 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

8.วัดกุฎีกรุ ม. 1 ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

9.วัดคลองน้ำชา ม. 7 บ้านคลองน้ำชา ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

10.วัดดงหวาย ม. 5 บ้านดงหวาย ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

11.วัดมเหยงค์ ม. 7 บ้านไผ่หนอง ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

12.วัดร้อยไร่ ม. 8 ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

13.วัดสีจำปา ม. 6 บ้านต้นโพธิ์ ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

14.วัดเกาะแก้วเกษฎาราม ม. 1 ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

15.วัดบ้านดาบ ม. 7 บ้านดาบ ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

16.วัดโพธิ์ทอง ม. 3 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

17.วัดราชบรรทม ม. 2 ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

18.วัดราษฎร์บำเพ็ญ ม. 2 บ้านตีนทา ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

19.วัดบ้านชุ้ง ม. 6 บ้านชุ้ง ตำบลบ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

20.วัดโพธิ์ลำแพน ม. 4 บ้านโพธิ์ลำแพน ตำบลบ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

21.วัดละมุด ม. 2 บ้านละมุด ตำบลปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

22.วัดอ่างทอง ม. 6 บ้านปากจั่น ตำบลปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

23.วัดบันได ม. 1 ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13250

24.วัดบางระกำ ม.3 บ้านบางระกำ ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

25.วัดเรือแข่ง ม. 4 ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

26.วัดวัง ม. 6 ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

27.วัดจันทร์ ม. 1 ตำบลบางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

28.วัดลาย ม. 2 บ้านลาย ตำบลบางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

29.วัดแก้ว ม. 6 ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

30.วัดปรีดาราม ม. 3 บ้านแม่ลา ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

31.วัดสระเกษ ม. 2 บ้านสระเกษ ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

32.วัดสำมะกัน ม. 5 บ้านสำมะกัน ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

33.วัดมาบพระจันทร์ ม. 1 บ้านมาบ ตำบลหนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

34.วัดหนองโคก ม.3 หนองโคก ตำบลหนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

35.วัดทองทรงธรรม ม. 2 ตำบลคลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

36.วัดเสด็จ ม. 5 บ้านคลองสะแก ตำบลคลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

37.วัดสามไถ ม. 1 บ้านสามไถ ตำบลสามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

38.วัดใหญ่(เทพนิมิตร์) ม. 2 ตำบลสามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

39.วัดทอง ม.2 ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

40.วัดน้อย ม. 4 ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

41.วัดพระนอน ม. 3 บ้านพระนอน ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

42.วัดโพธิ์ลอย ม. 8 บ้านโพธิ์ลอย ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260


ไปข้างบน