หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook

เปิดโลกธรรมด้วยห้องสมุด โรงเรียนพระปริยัติธรรม “มงคลวิทยา”

ขึ้นชื่อว่า“ห้องสมุด” ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย หรือห้องสมุดชุมชน ก็ล้วนถือว่าเป็นศูนย์รวมศาสตร์จากหนังสือมากมายหลายแขนง เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลชั้นเยี่ยมของคนทุกเพศทุกวัย แต่ห้องสมุดที่พร้อมจะเป็นแหล่งเติมเต็มความรู้อย่างแท้จริงก็ใช่ว่าจะหาได้ง่าย เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมาดูแลให้ความสำคัญกับห้องสมุดในบ้านเรายังมีข้อจำกัดอยู่มาก
ร.ร.มงคลวิทยา จ.ระยอง เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยรับเอาเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และอาจส่งผลให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา เข้ามาบวชเรียนเป็นสามเณรเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล และที่นี่ก็เป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่ต้องประสบปัญหาขาดการส่งเสริมพัฒนาจนต้องปิดตัวลงอย่างน่าเสียดาย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรมได้ร่วมมือกับม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปรับปรุงห้องสมุดขึ้นใหม่ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมในการอ่านของสามเณร กว่า 300 รูป
นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เล่าว่า ก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด ได้มีการสำรวจหนังสือพบว่าหนังสือที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของครูและสามเณร ทางศูนย์คุณธรรมฯ จึงได้จัดหาหนังสือที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมและเชิญชวนให้น่าเข้าไปใช้จะช่วยทำให้เด็กเกิดความสนใจใฝ่รู้ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างนิสัยรักการอ่าน

ทั้งนี้ สำหรับการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดนั้น เปิดโอกาสให้คณาจารย์และสามเณรนักเรียนได้มีส่วนในการคัดเลือกหนังสือด้วยตัวเอง ซึ่งวิธีนี้น่าจะได้หนังสือตรงความต้องการของเด็กและอาจารย์

ด้านผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มศว บอกว่า โครงการปรับปรุงห้องสมุดไม่ใช่การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพห้องสมุดและการจัดหาทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดฐานกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักการอ่าน การเห็นคุณค่าของหนังสือ และรวมไปถึงการตอกย้ำเรื่องการครองตัวอยู่ในศีล ซึ่งเป็นสิ่งที่สามเณรยึดถืออยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นการขจัดปัญหาเรื่องหนังสือหายในระยะยาวด้วย
ขณะที่ฉันทนา วงศ์กำภู อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา กล่าวว่า แรงจูงใจที่ทำให้สามเณรสนใจเข้าห้องสมุดกันมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการที่ห้องสมุดถูกปิดมานาน เมื่อมีหนังสือใหม่และหลากหลายมากขึ้น กระตุ้นให้สามเณรกระตือรือร้นอยากอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือนอกเวลา หรือคู่มือการเรียนเพื่อค้นคว้าทำรายงานและทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางการเรียนตามมาด้วย

“ก่อนที่จะปรับปรุงห้องสมุด มีปัญหาหนังสือหาย แต่ปัจจุบันไม่พบปัญหาดังกล่าวแล้ว อาจเกิดจากโรงเรียนได้ทำข้อตกลงโดยปลูกจิตสำนึกให้สามเณรช่วยกันดูแลหนังสือ ช่วยทำความสะอาดดูแลตู้เก็บหนังสือและเช็กรายชื่อหนังสือในห้องสมุด โดยทางโรงเรียนจะมีพุทธบัตรเชิดชูสามเณรที่มีความตั้งใจช่วยดูแลห้องสมุดให้เป็นแรงจูงใจในช่วงสิ้นภาคเรียนด้วย”

ส่วนการคัดกรองหนังสือภายในห้องสมุดนั้น พิทักษ์ อินคำป้อ อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนจะดูแลความเหมาะสมของเนื้อหาหนังสือด้วยส่วนหนึ่ง แต่ก็จะให้อิสระในการอ่านกับสามเณรพอสมควร ส่วนของสื่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าที่สำคัญอีกอย่าง เช่น สื่ออินเทอร์เน็ตที่สามเณรให้ความสนใจขณะนี้ ทางโรงเรียนก็จะคัดกรองเว็บไซต์ต่างๆอย่างละเอียดควบคู่กับการให้ความรู้กับสามเณรเรื่องเหมาะสมของเนื้อหาด้วย ส่วนเว็บไซต์ที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เป็นลักษณะของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ก็จะรวบรวมเฉพาะสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
สำหรับปัญหาเรื่องการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนด้านอื่นนั้น ขณะนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แต่ยังขาดแคลนเรื่องงบในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่จะนำไปแข่งขันภายนอก จึงอยากให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมเรื่องงบประมาณ

สามเณรประเสริฐ ทูคำมี ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บอกว่า เวลานี้บรรดาเพื่อนสามเณรต่างก็สนใจเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดเป็นจำนวนมากจนเก้าอี้แทบไม่พอนั่ง โดยส่วนใหญ่จะชอบหนังสือประเภทคู่มือสอบเอนทรานซ์วิชาวิทยาศาสตร์เพราะมีเนื้อหาทันสมัยตรงกับความต้องการ ส่งผลดีต่อการศึกษาต่อ

ส่วนสามเณรดลพร ตุ่นไวย์ นายกธรรมมนตรี หรือ ประธานนักเรียน บอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุงห้องสมุดใหม่ว่า ตั้งแต่เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้มา 6 ปี เพิ่งจะเคยเห็นว่าสามเณรมีความกระตือรือร้นอยากเข้าห้องสมุดมากที่สุด จนกลายเป็นกระแสอยากเข้าห้องสมุด และจะเห็นได้ว่าเพื่อนสามเณรเองก็จะมีความสุขมากเมื่อได้อ่านหนังสือ

สามเณรดลพรกล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งนี้ สร้างอนาคตให้เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสจำนวนมาก ได้เรียนหนังสือควบคู่ไปกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยที่ผ่านมามีรุ่นพี่หลายคนได้โควต้า พร้อมกับได้รับทุนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ เมื่อเรียนจบได้ทำงานในหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน และปีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกัน


ไปข้างบน