หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook

"พระพยอม" แนะใช้ความป่วยไข้ลดอาฆาตพยาบาท

“พระพยอม” แนะคนป่วยใช้ความเจ็บไข้มาเตือนสติให้ฉลาด ควรปล่อยวางเลิกอาฆาตพยาบาท แนะคนที่ยังมีชีวิตอยู่ขอให้ใช้ชีวิตเพลิดเพลินกับการสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่น ด้านเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ระบุผู้ป่วยโรคเอสด์บางส่วนไม่ได้ตายด้วยโรคร้าย แต่ฆ่าตัวตายเพราะถูกลูกหลานขับไล่
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับชมรมชีวินตารักษ์ จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการวันเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย (World Hospice and Palliative Care Day) หรือวันชีวันตารักษ์โลก ครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคมนี้ เพื่อสนับสนุนให้ทั่วโลกเห็นคุณค่าการดูแลประคับประคองที่ดีแก่ผู้ป่วยและระยะสุดท้ายในโรคมะเร็ง เอดส์ เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้ให้เข้าถึงชุมชนอย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมการประชุมวิชาการ การอภิปราย ให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตกับโรคร้ายอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีบริการบันทึกวิดีโอคำสั่งเสียเป็นวีซีดีด้วย

พระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ร่วมปาฐกถาพิเศษในงาน หัวข้อ “ดูแลชีวิตอย่างไร เมื่อหัวใจ (จิตใจ) เป็นมะเร็ง” ว่า ในยามเจ็บป่วยเป็นช่วงเวลาที่จะเรียนรู้ความอนิจจังของชีวิตได้ดีที่สุด ควรเปิดโอกาสให้ความป่วยไข้มาตักเตือนให้ฉลาดขึ้น มากกว่าที่จะต้องทนป่วยร่างกายแล้ว ยังต้องทนเจ็บใจจากความปรารถนาที่นำมาซึ่งความทุกข์ เช่น คาดหวังให้ลูกหลานมาดูแล หรือยังห่วงใยงานและทรัพย์สมบัติ ซึ่งเปรียบเสมือนโดนศรปักอกเพิ่ม 2 ดอก

“เราต้องให้มันเจ็บที่เดียว คือ ที่ความเจ็บไข้ร่างกาย เป็นโรคอะไรก็เจ็บเท่านั้น อย่าไปรับความเจ็บจากความอยากโง่ๆ คืออยากจะไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวก็เลยนอนเจ็บใจเพิ่มขึ้นอีก อยากให้ลูกหลานมาดู มันไม่มาดู ก็นอนเจ็บใจเพิ่มขึ้นอีก เจ็บซ้ำเจ็บซากเจ็บเพิ่ม ไม่มีประโยชน์ แต่ต้องทำเหมือนคนตกกระไดพลอยกระโจนไปเลย” พระพยอม กล่าว และว่าส่วนคนที่ป่วยตาย แม้จะนอนตายตามธรรมชาติ แต่ก่อนตายไม่ปล่อยวาง ไม่เลิกอาฆาตพยาบาท ก็ถือว่าไม่ต่างกับคนที่ตายโหง สำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ขอให้ใช้ชีวิตเพลิดเพลินกับการสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่น
ด้านพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ แนะให้เรียนรู้รับความตายอย่างมีสติ รู้ว่าความตายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยให้ยอมรับความจริงและพิจารณาถึงบ่อย ๆ ทั้งนี้ ความทุกข์ที่รุนแรงนั้นไม่ได้มาจากความเจ็บป่วย แต่ล้วนมาจากการปรุงแต่งของจิตใจให้เป็นทุกข์ซ้ำซ้อนทั้งสิ้น

“ที่วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยเอดส์อยู่นี้ เห็นคนตายมาหลายหมื่นคน พบว่าคนส่วนหนึ่งไม่ได้ตายเพราะโรค แต่ตายเพราะฆ่าตัวตาย จากการกินยา การผูกคอตาย และการกระโดดตึก บางคนแข็งแรงอยู่ได้อีกหลายปี แต่เมื่อกลับจากวัดไปเยี่ยมบ้านแล้วลูกหลานไล่กลับมา ก็เลยมาพยายามฆ่าตัวตาย” เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุระบุ

สำหรับชมรมชีวันตารักษ์ เป็นเครือข่ายของบุคคลจากหลายสาขาวิชาชีพ ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยหวังว่าทุกรายต้องไม่มีการปวดและทุกข์ทรมาน ทั้งร่างกายและจิตใจ และไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป คำว่า ชีวันตารักษ์ มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า การดูแลอย่างรอบด้าน ณ ที่สุดแห่งชีวิต


ไปข้างบน