หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook

โปรดเกล้าฯครม.ชุดใหม่แล้ว!"หม่อมอุ๋ย"นั่งคลัง-"อารีย์"คุมมท.ตามคาด


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ "หม่อมอุ๋ย" รองนายกฯ ควบคลัง "โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์" รองนายกฯ ควบอุตสาหกรรม "อารีย์ วงศ์อารยะ" นั่ง มท.1 "พล.อ.บุญรอด สมทัศน์" กลาโหม "พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ" คมนาคม "เกริกไกร จีระแพทย์" พาณิชย์ "ธีระ สูตะบุตร" เกษตรฯ "นิตย์ พิบูลสงคราม" ต่างประเทศ "อภัย จันทนะจุลกะ" แรงงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 00.30 น. วันนี้ (9 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง

2. นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฐ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

3. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4. นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

5. นายอารีย์ วงศ์อารยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

7. พล.อ.บุญรอด สมทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

8. พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

9. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

10. นายสุวิทย์ ยอดมณี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
11. คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

12. นายไพบูลย์ วัฒนศริธรรม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

13. นายนิตย์ พิบูลย์สงคราม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

14. นายสวนิต คงสิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

15. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

16. นายธีระ สูตะบุตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17. นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

18. นายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

19. นายสิทธิชัย โภไคยอุดม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21. นายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

22. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23. นายวิจิตร ศรีสอ้าน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

24. นายปิยสวัสดิ์ อะมระนันทน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

25. นายอภัย จันทนจุลกะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

26. นายปิยบุตร ชลวิจารณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ดังกล่าว ปรากฎว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากรายชื่อที่สื่อมวลชนได้คาดการณ์ไว้หลายตำแหน่ง อาทิ นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีต ส.ว.กทม.ที่มียอมรับว่าได้รับการทาบทามในมาทำงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไม่มีชื่อในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ รวมทั้งนายอารีย์ วงศ์อารยะ ที่ได้รับการคัดค้านจากหลายฝ่าย แต่ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะที่ พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ ที่ไม่เคยมีข่าวมาก่อน ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นต้น


ไปข้างบน