หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook

รูปภาพ พุทธสถานถ้ำหยุนกัง มณฑลซานซี ประเทศจีน


ถ้ำหยุนกัง มณฑลซานซี สร้างในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ
พระพักตร์
พระพุทธรูปในถ้ำหยุนกัง
ภายในถ้ำ
ในปี ค.ศ. 386 ผู้นำของอาณาจักรเว่ยผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนา ได้มีบัญชาให้สร้างพุทธสถานถ้ำหยุนกัง ขึ้น
หากการก่อสร้างพุทธสถานนี้ไม่เสร็จสมบูรณ์จวบจนสมัยราชวงศ์ถัง
พระพุทธรูปในถ้ำหยุนกัง ใกล้เมืองต้าถ่ง มณฑลซานซี

ไปข้างบน