ภาพถ่ายทางอากาศบูรพาจารย์เจดีย์
สามารถมองเห็นหอระฆัง โบสถ์ และบูรพาจารย์เจดีย์ตั้งอยู่ท่ามกลางป่า

Home Next

airview