บูรพาจารย์เจดีย์ยามต้องแสงอาทิตย์อัสดง

Previous Home Next

jadee1

 

      บูรพาจารย์เจดีย์  สูงสง่า   เทียมฟ้ากว้าง
    ทอดเงากลาง       ธารน้ำ   ชื่นฉ่ำใส
    ระลอกคลื่น       แลระยับ  งามจับใจ
    ขอเชิญไป        บูชา     รู้ค่าคุณ