หน้าแรก
พระพุทธเจ้า
เสียงธรรมบรรยาย
(เว็บบอร์ด) forum
สารบัญเว็บไทย
คำสอนหลวงพ่อพุธ
รวมรูปภาพ
Guestbook
ชม Video โอลิมปิก  ปักกิ่ง 2008 (Beijing 2008  Olympic Games)
ฐานิยปูชา ๒๕๕๒
ฐานิยปูชา ๒๕๕๑
อ่านมิลินทปัญหา คลิกที่นี่
อ่านจตุคามรามเทพ  คลิกที่นี่
อ่านฐานิโยธรรม  คลิกที่นี่
อ่านฮาธรรมะ พระพยอม  คลิกที่นี่
ขอต้อนรับสู่ โรงแรมเดอะริช
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เชิญชม การ์ตูนแอนนิเมชั่น  เสี้ยวลิ้มยี่  (The Legend of Shaolin Kung Fu)
เชิญชม VDO น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
เชิญชม ประวัติศาสตร์การเมือง ตอน ปิดตำนานทักษิณ
เจ้าแม่กวนอิม
ชมตัวอย่างภาพยนตร์,หนัง
คลังเก็บรูปภาพ

บันทึกวัดวะภูแก้ว

• พ.ศ. 2523 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดวะภูแก้ว
• 15 – 21 ตุลาคม 2532 จัดอบรมครูรุ่นแรก เป็นครูในเขตการศึกษา 11 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ที่รับผิดชอบงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
• 7 – 11 ตุลาคม 2533 จัดอบรมนักเรียนรุ่นแรก เป็นนักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
• 25 กันยายน 2538  
• 20 มกราคม 2541 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วางศิลาฤกษ์ “อาคารบูรพาจารย์” (อาคารที่พักผู้เข้ารับอบรม)
• 20 มกราคม 2542 นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรงศึกษาธิการ เปิดป้าย “ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ” นับเป็นศูนย์ที่ 2 ของประเทศ
• 12 กุมภาพันธ์ 2544 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
• 5 – 10 กันยายน 2545 จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มสนใจ สู้ภัยยาเสพติด รุ่นแรก
• พ.ศ. 2545 จัดตั้งเป็น ศูนย์ครูภูมิปัญญาไทยด้านการพัฒนาจิต (สภาการศึกษา)
• 20 – 21 พฤศจิกายน 2548 จัดสอบธรรมศึกษาตรี รุ่นแรก
• 27 กุมภาพันธ์ 2550 มหาเถรสมาคม ประกาศตั้งเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
• 25 กุมภาพันธ์ 2551 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้วัดวะภูแก้วเป็น “หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา”

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย  ผู้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดวะภูแก้ว

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ผู้เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดวะภูแก้วหลักสูตรการจัดอบรมพัฒนาจิต

• หลักสูตรอบรมเยาวชน

- ระดับ ป.4 – ป. 6 , ม. 1     3 วัน

- ระดับ ม. 2 ขึ้นไป            5 วัน

• หลักสูตรอบรมครู

- ครูวิถีพุทธ

- ครูผู้สอนพระพุทธศาสนา, คุณธรรม

- ครูทั่วไป

• หลักสูตรอบรมหน่วยงายราชการและภาคเอกชน      3-5 วัน (หรือตามความประสงค์ของผู้จัด)

สนใจเข้ารับการอบรม ติดต่อที่ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
โทร. 086-8722275,085-2009575


ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดมหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่ให้ทุนสนับสนุน
โครงการอบรมพัฒนาจิตเยาวชน

กองทุนพระภาวนาพิศาลเถร ให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ พ.ศ. 2532 – 2536 จำนวน 115,850 บาท (เฉพาะปี 2536 ส่วนปี 2532 – 2535 ไม่ได้เก็บข้อมูล)
มูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาณ ให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ให้ทุนผ่านมูลนิธิสายธารธรรม ให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2548 – 19 กุมภาพันธ์ 2549 จำนวน 1,800,000 บาท
ภาคเอกชน : บริจาคผ่านมูลนิธิสายธารธรรม ในความอุปถัมภ์ของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) และวัดวะภูแก้ว
รายนามผู้บริจาคต่อเนื่อง ในปัจจุบัน
1.คุณอนงค์ ฮุนตระกูล     บริจาคเดือนละ 10,000 บาท
2.คุณกัลยาณี ศรีนคร        บริจาคเดือนละ 10,000 บาท
3.คุณสาคร สุขศรีวงศ์       บริจาคเดือนละ 50,000 บาท
(ปีละ 10 เดือนที่มีการอบรม)
4.บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด      บริจาคเดือนละ 50,000 บาท
(ปีละ 10 เดือนที่มีการอบรม)
5.บริษัท บีเฮ้าส์ จำกัด (คุณภัทราฤดี พรประสิทธิ์ และคณะ)  บริจาคเดือนละ 30,000 บาท
(ปีละ 10 เดือนที่มีการอบรม)
6.คุณภาวิช – ณิชชา ประพฤทธิพงษ์      บริจาคเดือนละ 5,000 บาทการให้ทุนสนับสนุน
โครงการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว
ตั้งแต่ปี 2532 – 2551
สรุปผลการอบรมพัฒนาจิต
พ.ศ. 2532 – 2551


ไปข้างบน