หน้าหลัก ชีวประวัติ หนังสือและเทป ฐานิโยธรรม วัดป่าสาลวัน บูรพาจารย์เจดีย์ ลิงค์เวบศาสนา ฐานิโยดอทคอม
"˹ڵ ط ҵ" ø ôҢͧ
"ในหลวง" ให้ยึด คุณธรรม 4 ประการ
๖๐ ปีแห่งอานิสงส์บารมีธรรม
ประวัติภิกษุณีสมัยพุทธกาล
เว็บบอร์ดธรรมะ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชมภาพรอบทิศทาง 360 องศา บูรพาจารย์เจดีย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน
รูปภาพภายนอกบูรพาจารย์เจดีย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานบนบูรพาจารย์เจดีย์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เทศน์กัณฑ์ใหม่ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย แผนการปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน 4
เทศน์กัณฑ์ใหม่ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย สมาธิในการศึกษาเล่าเรียน
เทศน์กัณฑ์ใหม่ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย สร้างพลังจิตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต
รูปภาพภายในบูรพาจารย์เจดีย์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
6-8 กุมภาพันธ์ ของทุกปีมีจัดงานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลถวาย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ณ วัดวะภูแก้ว
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา สนใจรายละเอียดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ โทร 01-1202554
14-16 พฤษภาคม ของทุกปีมีจัดงานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลถวาย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพ
สนใจรายละเอียดติดต่อ สำนักงานวัดป่าสาลวัน โทร 044-254402
30 พ.ย.- 3 ธ.ค. ของทุกปีมีจัดงานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบูรพาจารย์ พระอาจารย์เสาร์ พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์สิงห์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา สนใจรายละเอียดติดต่อ สำนักงานวัดป่าสาลวัน โทร 044-254402
มอบธรรม นำพร มอบธรรม นำพร

พระพุทโธ พระพุทโธ


เกร็ดธรรมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เกร็ดธรรมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน บูรพาจารย์สายพระป่า


สุดยอดพระเครื่อง สุดยอดพระเครื่อง

รักให้ถูกเป็นลูกหลวงพ่อ รักให้ถูกเป็นลูกหลวงพ่อ


พุทธสาวิกา พุทธสาวิกา

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม


เที่ยวชมวัดแดนมังกร เที่ยวชมวัดแดนมังกร

ฐานิยปูชา ฐานิยปูชา


พระอาจารย์เล่าให้ฟัง พระอาจารย์เล่าให้ฟัง


ธรรมะถามหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ธรรมะถามหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Free Hit Counter
eBay.com
เว็บไซต์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย นับตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗
ติดต่อเรา luangpoput@hotmail.com